Πολλές φορές δεν μας λέει κάτι συνεπώς δεν απολαμβάνουμε ένα έργο τέχνης που βρίσκεται απέναντι μας.

Μπορούμε να το αποδοκιμάζουμε;

Μα φυσικά όταν είμαστε άνθρωποι αγενείς .

Μπορούμε να μάθουμε να καταλαβαίνουμε;Μα φυσικά όταν έχουμε ευγένεια