Ο τρόπος που μιλάμε για τον έρωτα τη μοναξιά τον θάνατο αλλάζει σε κάθε καλλιτέχνη  Η ιερότητα είναι αυτό που υπερβαίνει το προφανές Η τελετουργία η ίδια δίνει την ιερότητα  Το κινητό αφαιρεί την τελετουργ´ια Η φωτό απο μόνη της είναι εφήμερη Θα πρέπει να αντικαθιστάς τη μαγεία με ένα καινούργιο τρόπο η τελετουργία  Το θέμα είναι η αφορμή Σκοτώνουμε την διαδικασία απο το φόβο του αποτελέσματος Πρέπει να κάνουμε κλικ για να μην επιβαρύνουμε την διαδικασία Έχουν μία καλλιέπεια  θα έχετε   γοητευθεί αλλά δεν θα με έχετε καταλάβει