Όταν μιλάς για μιά Άνοιξη που πέρασε σίγουρα μιλάς όχι για μια εποχή

μιλάς για κάτι που υπάρχει πλέον στη μνήμη

για ένα χρέος που ξεπληρώθηκε

οι φωτογραφίες της δεν είναι τίποτε άλλο από υπόσχεση γι αυτό που θα έλθει και θα κλίσει τον κύκλο.